Služby

Široké spektrum skúsenosti s rozličnými prípadmi, vynikajúca znalosť trhu a nasadenie našich právnikov nás robí výnimočným a silným partnerom. 

Oblasti práva
Právo obchodných spoločností a corporate governance
Medzinárodné obchodné vzťahy
Obchodné spory a arbitráž
Zmluvné vzťahy
Pracovné právo, zamestnávanie a odmeňovanie
Fúzie a akvizície
Konkurzné právo
Cenné papiere
Duševné vlastníctvo
Compliance
Správa pohľadávok
Protimonopolné zákonodárstvo a ochrana hospodárskej súťaže
Segmenty
Bankovníctvo a finančníctvo
Automobilový priemysel
Poisťovníctvo
Nehnuteľnosti, stavebníctvo a development
Farmácia a zdravotníctvo
Retail
IT a Telco
Energetika
CIVILNÍ KLIENTI
Súdne spory
Mimosúdne riešenie sporov
Trestné právo
Rodinné právo
Nehnuteľnosti a ich financovanie
Nemajetková, osobná ujma
Duševné vlastníctvo, autorské práva
Dane
Krízová linka
Na tejto časti sa pracuje.
VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.