Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 291/2018 Z. z.

Dňa 12.9.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochranných známkach. Novela zákona o ochranných známkach prináša do práva ochranných známok podstatné zmeny a doplnky, ktoré sú dôsledkom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok. Ide predovšetkým o opustenie podmienky grafického vyjadrenia ochrannej známky a tým vytvorenie priestoru pre zápis nových aj netradičných druhov ochranných známok, ale aj posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným relevantným spôsobom.

Zákon č. 291/2018 Z. z. nadobúda účinnosť 14. januára 2019.

Najnovší článok

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 343/2018 Z. z.

27. 11. 2018