Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 306/2018 Z. z.

Dňa 16.10.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 306/2018 Z. z., ktorým sa mení Autorský zákon. Novela mimo iné spresňuje kritériá na určovanie výšky odmien v sadzobníkoch odmien a zmluvách s používateľmi stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom. Novela súčasne spresňuje tiež ustanovenia o tzv. dohode o spoločnej správe.

Zákon č. 306/2018 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Ďalší článok

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 291/2018 Z. z.

12. 09. 2018