Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 343/2018 Z. z.

Dňa 27.11.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 343/2018 Z. z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonníka, podľa ktorého premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť.

Zmeniť obsah premlčaného práva zo spotrebiteľskej zmluvy, nahradiť ho novým právom alebo obnoviť jeho vymáhateľnosť bude možné len na základe právneho úkonu dlžníka, ktorý o premlčaní vedel.

Novela Občianskeho zákonníka je účinná od 5. decembra 2018.

Ďalší článok

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 306/2018 Z. z.

16. 10. 2018