DLMU 30 rokov

JEDNA FIRMA.
30 ROKOV SKÚSENOSTÍ.

Môžete sa na nás spoľahnúť
Stojíme pri vás už viac ako 30 rokov

DLMU 30 rokov

O nás

Na trhu právnych služieb poskytuje svojim klientom komplexný právny servis vo všetkých sférach ich profesionálneho a súkromného života. Hlavné zameranie kancelárie je v oblasti obchodného a občianskeho práva. Kancelária bola založená v roku 1.1.1993. Zakladajúci partneri boli Dr. Štefan Detvai, Dr. Zoltán Ludik, Dr. Ladislav Udvaros a Dr. Jozef Malý.

Na Slovensku patrí k väčším slovenským advokátskym kanceláriám s najdlhšou tradíciou. DLMU je vedená v renomovaných medzinárodných advokátskych zoznamoch, Martindale-Hubbell, Legal 500, Legal Experts, Anwalt.de a ďalších.VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.

Inter-Pacific Bar Association
DACH
ABA - American Bar Association
International Bar Association
The Legal 500

SILA ODBORNOSTI

Profesionalitu a špičkové právne vedomosti spájame s hĺbkovou znalosťou potrieb jednotlivých odvetví. Zaoberáme sa zložitými otázkami v rôznych sektoroch. Máme bohaté skúsenosti s miestnymi a zahraničnými právnymi režimami.

SILA TRADÍCIE

Sme jednou z popredných a najstarších kancelárii na Slovensku. Už viac ako 25 rokov sa staráme aby naši klienti mali istotu pri ich správnych rozhodnutiach.

SILA NASADENIA

Hájime záujmy našich klientov odhodlane a s nasadením.

SILA DÔVERY

Naše služby ponúkame s dôrazom na dôveru a stabilitu. Zakladáme si na stabilných vzťahoch a dlhoročnej spolupráci. Sledujeme aby naši klienti robili rozhodnutia s istotou, že ich záujmy sú dobre strážené.

SILA KONTAKTOV

Poskytujeme služby s globálnym dosahom vďaka bohatej sieti medzinárodných kontaktov.

SILA HODNÔT

Zakladáme si na hodnotách. Sme stabilný partner v dynamickom svete.

VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.

Kontakt
office@dlmulegal.com
Tel: +421 2 5292 6015; Tel: +421 2 5292 3628
Cukrová 14, SK-811 08 Bratislava.

VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.