Služby

Široké spektrum skúsenosti s rozličnými prípadmi, vynikajúca znalosť trhu a nasadenie našich právnikov nás robí výnimočným a silným partnerom. 

Oblasti práva
 • PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A CORPORATE GOVERNANCE
 • MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ VZŤAHY
 • OBCHODNÉ SPORY A ARBITRÁŽ
 • POISTNÉ VZŤAHY
 • ZMLUVNÉ VZŤAHY
 • PRACOVNÉ PRÁVO, ZAMESTNÁVANIE A ODMEŇOVANIE
 • FÚZIE A AKVIZÍCIE
 • KONKURZNÉ PRÁVO
 • CENNÉ PAPIERE
 • DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
 • COMPLIANCE
 • SPRÁVA POHĽADÁVOK
 • PROTIMONOPOLNÉ ZÁKONODÁRSTVO A OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
 • SÚDNE SPORY
 • MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
 • TRESTNÉ PRÁVO
 • RODINNÉ PRÁVO
 • NEHNUTEĽNOSTI A ICH FINANCOVANIE
 • NEMAJETKOVÁ, OSOBNÁ UJMA
 • DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, AUTORSKÉ PRÁVA
 • DANE
Segmenty
 • BANKOVNÍCTVO A FINANČNÍCTVO
 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
 • POISŤOVNÍCTVO
 • NEHNUTEĽNOSTI, STAVEBNÍCTVO A DEVELOPMENT
 • FARMÁCIA A ZDRAVOTNÍCTVO
 • RETAIL
 • IT A TELCO
 • ENERGETIKA
 • PROTIMONOPOLNÉ ZÁKONODÁRSTVO A OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
VYKROČTE. STOJÍME PRI VÁS.